Litt om oss

 

eDrive trafikkskole har en målsetning om at elevene skal lære mest mulig på kortest mulig tid!

For å kunne nå dette målet er tilpasset undervisning et nøkkelord ved Vika trafikkskole.

Elevene får skreddersydd sitt opplæringsopplegg etter sine behov og ferdigheter, om man ønsker å øvelseskjøre
mye privat, eller om man vil ha all øvelseskjøring ved trafikkskolen, så garanterer vi best mulig undervisning for
hver enkelt.

For å kunne nå dette målet er tilpasset undervisning et nøkkelord ved Vika trafikkskole.

Elevene får skreddersydd sitt opplæringsopplegg etter sine behov og ferdigheter, om man ønsker å øvelseskjøre
mye privat, eller om man vil ha all øvelseskjøring ved trafikkskolen, så garanterer vi best mulig undervisning for
hver enkelt.

All opplæring foregår etter påbyggingsprinsippet, slik at man ikke blir introdusert for nye utfordringer før man
er trygg på den forrige. Trafikkskolen legger stor vekt på at elevene skal bli bevisst hva man som fersk bilfører
må ta hensyn til og at man utvikler en god risikoforståelse.

Vi gjør hva vi kan for at alle elever skal føle seg ivaretatt og at undervisningen blir konstruktiv. Med det mener
vi at det er en plan for hver enkelt kjøretime, med teoretisk forberedelse, valg av øvingsområde og at eleven blir
grundig fulgt opp med blant annet oppgaver til neste kjøretime.

Vårt mål er å guide, veilede, lære deg på best mulig måte slik at du består førerprøven, som i sin tur skal måle om
målene er nådd og om du har den kunnskapen og ferdigheten som skal til for at du kan ferdes på egen hånd.

Hvor mange timer en elev trenger vil variere, men det du må ha, som er obligatorisk for alle er:

  • 2 trinnvurderingstimer trinn 2.11 og trinn 3.9.
  • Sikkerhetskurs på bane trinn 3.8 og sikkerhetskurs på vei trinn 4.
  • Tilsammen 19 timer fordelt på teoretisk og praktisk undervisning.

 

Myndighetene har satt krav til kompetanse for hvert trinn, som betyr at du f.eks. ikke kan delta på trinn 4 hvis målene
for trinn 3 ikke er nådd.

Mål trinn 2 jf § 11-3: etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt
utbytte av trafikalt opplæring i trinn 3. Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes
fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med med andre trafikanter. I tillegg skal eleven vurdere sin egen
ferdighet i å bruke bilen og oppdage mangler ved bilen – teknisk bilbehandling f.eks. giring, igangsetting,
bremseteknikk og sikkerhetskontroll av bilen.

Mål trinn 3 jf § 11-4: Etter å gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte
av avsluttende opplæring i trinn 4. Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven
kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil i trafikk.

I trinnvurderingstimer 2.11 skal eleven og læreren sammen ta stilling til i hvilken grad målene for trinn 2 er nådd

I trinnvurderingstimer 3.9 skal eleven og læreren sammen ta stilling til i hvilken grad målene for trinn 3 er nådd.
Denne må gjennomføres før eleven kan delta på trinn 4.

Mål for trinn 4 jf § 11-5: eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at
ulykker unngås. Eleven skal utvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåter med lav risiko.