Førstehjelpskurs

Eleven skal beherske grunnleggende ferdigheter i førstehjelp i forbindelse med trafikk- ulykker ved å

 1. Ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell
 2. Kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested
 3. Kunne vurdere skadeomfang og øve på praktiske førstehjelp

Kurs innhold
 • Plikter ved trafikkuhell
 • Rutiner for sikring av og opptreden på skadested
 • Skadeomfang og praktiske førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Førstemann på skadested
 • Grunnleggende rutiner på skadested
 • Grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker
Velg et kurs fra kalenderen:
Loading

Kurs oversikt

 

Tema 1.5.a Plikter ved trafikkuhell

 • Hovedmomenter
 • Plikter ved trafikkuhell

Tema 1.5.b Rutiner for sikring av og opptreden på skadested

 • Hovedmomenter
 • Sikring av skadested Opptreden på skadested

Tema 1.5.c Skadeomfang og praktiske førstehjelp

 • Hovedmomenter
 • Vurdere skadeomfang Øving i førstehjelp

1.6 Tiltak ved trafikkulykke
Eleven skal delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne

 1. oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles og hvordan dette gjøres
 2. tilegne seg ferdigheter i grunnleggende rutiner på skadestedet
 3. videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker

Tema 1.6.a Førstemann på skadested

 • Hovedmomenter: Sikring
 • Vurdere skadeomfang: Varsling

Tema 1.6.b Grunnleggende rutiner på skadested

 • Hovedmomenter
 • Øving i opptreden på skadested

Tema 1.6.c Grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker

 • Hovedmomenter: Øving i førstehjelp

 

Kurs starter Torsdager kl: 16:30-19:30

OBS…Avbestilling før 24timer