MC Kurs

Det er 4 trinn i MC opplæringen. Hvert trinn må godkjennes før du kan starte med neste.

Kursinnhold
 • Trafikalt grunnkurs
 • Grunnleggende opplæring
 • Trafikalt del
 • Avsluttende opplæring

 

Velg et kurs fra kalenderen:
Loading

Praktisk info

TRAFIKALT GRUNNKURS

Trafikalt grunnkurs er på 17 timer.
Har du sertifikat i andre klasser, så behøver du heller ikke å ta trafikalt grunnkurs.

 

GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING

På dette trinnet skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk.

 • Gjøre deg klar for kjøring
 • Igangsetting og stans
 • Giring og krypekjøring
 • Å styre, akselerere og bremse
 • Sikkerhetskontroll
  1. OBLIGATORISK OPPLÆRING
   Før du begynner på den praktiske opplæringen i klasse A, A1 og A2 må du ta 3 timer teoretisk opplæring hos en trafikkskole. Her lærer du blant annet om:

   • hva kjøring med motorsykkel innebærer
   • hvordan du kan unngå ulykker
   • påbudt sikkerhetsutstyr og motorsykkelbekledning

    

  2. OBLIGATORISK TRINNVURDERING
   Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering.
   Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

 

TRAFIKAL DEL

På dette trinnet skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk.

 • motorsykkelens kjøreegenskaper
 • kjøreteknikk
 • sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø
 • å vurdere egen førerkompetanse.

 

  1. OBLIGATORISK SIKKERHETSKURS I PRESIS KJØRETEKNIKK
   Mot slutten av opplæringen på dette trinnet skal du gjennomføre et sikkerhetskurs på 4 timer. Du skal blant annet:

   • lære om hvordan føreren kan ta hensyn til fysiske og psykiske begrensninger
   • bli bevisst på at øving er nødvendig for å motvirke feil handlinger
   • bli bevisst på sammenhengen mellom gode ferdigheter og kjøreglede

    

  2. OBLIGATORISK TRINNVURDERING
   Du og læreren din skal mot slutten av trinnet sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

 

SIKKERHETSKURS PÅ VEG

På dette trinnet skal du gjennomføre et sikkerhetskurs på 8 timer. Du skal blant annet:

 • planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel
 • øve på å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert veg- og trafikkmiljø
 • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort

 

TEORI PRØVE

Teoriprøve skal du tas hos vegvesen. Husk for teori prøve behøver du ikke å booke time. Det er dropp in.

Følgende må huskes:

Teoriprøve skal betales hos vegvesen kr.640,-

Ved ikke bestått, må du vente 2 uker før du kan ta ny prøve.

Teoriprøve kan ikke tas alle dager. (sjekk det ved vegvesen)

 

OPPKJØRING

Oppkjøring er delt i 2 prøver og koster kr.1120,-

 • Ferdighetsprøve
 • Trafikalt prøve

Prøven starter med sikkerhetskontroll og kontroll av motorsykkelen.

 

– Ferdighetsprøven består av 5 oppgaver du må løse på lukket område:

 • Krypkjøring og balanse
 • Svingteknikk
 • Effektiv bremsing
 • Unnastyring
 • Bremsing i sving

 

– Under den trafikale delen av prøven kjører du en rute med varierte veg- og trafikkforhold, som er planlagt på forhånd. Sensor vil gi deg beskjed underveis om hvor du skal kjøre.